اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

ترجمه “مکانیزم های انتقال و مدلسازی در کنتاکتورهای غشایی مایع” در 35 صفحه می باشد.

Transport mechanisms and modelling in liquid membrane contactors

چکیده : این مقاله درباره استفاده از کنتاکتورهای غشایی مایع را برای استخراج محصولات دارویی و تخمیر با استفاده از انواع مختلف حاملها بحث می کند. هدف این مقاله تاکید بر اهمیت درک مکانیزم انتقال دخیل در استخراج غشای مایع با حاملهای مختلف و نیز بحث درباره جنبه های مرتبط مدلسازی محاسباتی دخیل در این فرایندهای استخراج می باشد . با استفاده از استخراج اسیدهای آلی بنام اسیدهای آمینه به عنوان یک مطالعه موردی ، نشان داده می شود که چگونه سازماندهی درشت مولکولی عصاره گیرها  مکانیزم انتقالی جسم حل شده دخیل را تعیین می کند. اضافاً اینکه حل مخلوط های راسمیک با استفاده از حاملهای کایرال نیز بحث می شود . مقاله مدلسازی دو جنبه متفاوت استخراج با استفاده از کنتاکتورهای غشایی با غشاهای ریزمتخلخل را آنالیز می کند : 1) اهمیت استفاده از یک توصیف صحیح پارتیشن جسم حل شده بین خوراک و فاز عصاره گیر (استفاده از یک توصیف پارتیشن متغیر درمقابل پارتیشن ثابت)2) توسعه صحیح همبستگی های انتقال جرم در کنتاکتورهای فیبر توخالی .برای توسعه همبستگی های انتقال جرم ، روش محاسبه پیشنهاد شده توسط ویلسون بطور کلی مورد استفاده قرار گرفته است . با معلوم بودن ابزارهای محاسباتی درحال حاضر موجود ، که دستکاری آنالیزی معادلات و برازشه را با عبارات پیچیده ممکن می سازد ، یک روش شناسی جدید محاسباتی بحث می گردد .

کلمات کلیدی : استخراج غشاها ، انتقال تسریع یافته ، مکانیزمهای انتقال ، همبستگی های انتقال جرم ، کنتاکتورهای غشا