اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله مدلسازی ویسکوالاستیسیته غیرخطی محصولات رب گوجه فرنگی در 10 صفحه می باشد.

Non-linear viscoelasticity modeling of tomato paste products

چکیده:

این مقاله مدلسازی و مشخصه های خواص رئولوژیکی نمونه های رب گوجه فرنگی تحت شرایط مختلف (ضد ذره های متفاوتی از حفره های غربال و دماهای شکست مختلف) را بررسی می نماید. با این هدف اندازه گیری های جریان، آزمایشات تنش خطی- غیرخطی ویسکوالاستیک ناپایا بر روی نمونه های رب گوجه فرنگی انجام می شود. خصوصیات جریان ویسکوز نمونه های رب گوجه فرنگی وابسته به مواد جامد غیرقابل حل در آب و اندازه ذرات که در فرآیند تولید بسیار موثر هسنتد می باشند .

در حالت کلی ویسکوزیته از قانون توان سیالات و همچنین از محتویات نامحلول در آب و اندازه ذرات پیروی می کند. یک مدل ویسکوالاسیتیسه کاربرد به نام معادله انتگرال واگنر Wagner پاسخ رئولوژیکی غیرخطی این نوع محصولات را توسط برش های نسبتا مناسب و خوبی پیش بینی می کند. استفاده از تابع کمکی وینتر – ساسکی (soskey-winter) بهترین پیش بینی از جریان ویکسوز را بیان می کند و نمودار آنها را بدست می دهد)