اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

ترجمه فارسی به صورت تایپ 5 صفحه می باشد.

مقدمه

مرتبط ساختن رخدادهای زندگی با بیماری نقطه کانونی مطالعات روان شناسی بوده است.اثر این ارتباط به آدولف میر می تواند دنبال گردد فردی که در دهه 1930 ارتباطی بین بیماری و رخدادهای بحرانی زندگی در نمودار زندگی بیمارانش مشاهده کرد. تحقیقات بعدی آشکار ساخت که افراد تحت استرس مداوم شیوع بالای بیماری روان تنی دارند. هلمز و راهه(1967) مقیاسهای رخدادهای زندگی را توسعه دادند که مقادیر عددی بنام واحدهای تغییر زندگی را به نمونه رخدادهای زندگی تخصیص می دهد.