اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” حذف فنول از سیستم آبی با Jute Stick” فایل وورد فارسی در 10 صفحه می باشد. 

چکیده

روش جذب با استفاده از Jute Stick ها برای حذف فنول از محلول مایع بکار برده شده است . درجه حذف به غلظت فنول ، زمان تماس ، pH و مقدار جاذب بستگی دارد. با یک غلظت اولیه 40 ppm فنول در 100 میلی لیتر و pH 10 ، حذف حدود 68 درصد بهمراه Jute Stick 3 گرم مشاهده شد . زمان رسیدن به تعادل برابر با 5 ساعت مشاهده گردید. کاربرد پذیری همدمای فرندلیخ به جذب سیستم فنول در دمای  25 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد در pH 10 آزمون شد . جاذب صرف شده بوسیله تیمار اسیدی ایجاد گردید.

کلمات کلیدی: حذف ، فنول ، Jute Stick ، سیستم دسته ای ، همدمای فرندلیخ