اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

فایل حاضر ترجمه فاصل پنجم کتابی می باشد که اختصاص به تصفیه گاز دارد و تعداد صفحات فارسی به صورت تایپ شده 30 صفحه می باشد. 

مقدمه:

 تصفیه گاز کاهش گازهای اسیدی دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن را بهمراه دیگر انواع سولفور تا سطوح بحدکافی پائین در بر می گیرد تا مشخصه های قراردادی رعایت کند یا فراوری اضافی را در کارخانه بدون مشکلات خوردگی و گرفتگی ممکن سازد . این فصل روی گازهای اسیدی تمرکز دارد زیرا آنها شایعترین می باشند . درزمانی که قابل کاربرد باشد ، این بحث به انواع سولفور دیگر ارائه می شود . در این مقدمه ، به اختصار سوالات زیر را جهت تنظیم مرحله برای باقی این فصل مطرح می کنیم :

1. چرا گازهای اسید دارای مشکل می باشند ؟

2. غلظت های گاز اسیدی در گاز طبیعی چقدر می باشد ؟

3. چقدر خالص سازی موردنیاز است؟

4. با گازهای اسیدی بعد از تفکیک از گاز طبیعی چه کاری انجام می گیرد؟

5. چه فرایندهایی برای حذف گاز اسیدی وجود دارند؟