اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

اصل مقاله انگلیسی با موضوع

 MICROBIAL CONSORTIA FROM RESIDENTIAL WASTEWATER FOR BIOREMEDIATION OF PHENOL IN A CHEMOSTAT

  همراه فایل وورد فارسی آن می باشد. 

CONSORTIAمیکروبی از فاضلاب پسماندی برای جبران زیستی فنول در یک CHEMOSTAT

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل consortiaمیکروبی از فاضلاب پسماندی برای تجزیه فنول یک آلاینده صنعتی مشهور صورت می گیرد . consortia در معرض بارهای شوک بالا و سطوح مختلف فنول در کشتهای پیوسته قرار گرفت . در مطالعه بار شوکی با 1000 ppm فنول در یک chemostat حجم کاری 1.5 لیتری ، کشت با بوم پذیری قبلی به فنول 17 برابر نیروی جذب بالاتر بسمت فنول ایجاد کرد . این به نرخ رشد مضاعف در مقایسه با کشت غیربوم پذیر منجر گردید . بهرحال سطوح کاهش فنول در هردو مورد ، تقریباً یکسان برابربا بطور تقریب 60 درصد بود که مشخص ساخت راندمان انواع گوناگون باکتریهای موجود در کشت غیربوم پذیر که با کشت بوم پذیر شده قابل مقایسه بود گرچه با تعداد کمتر انواع میکروب . اثرات دو غلظت بار یعنی 200 ppm و 1000 ppm در نرخ رقت ثابت 0.02 در ساعت آزمون گردید. تغذیه 200 ppm ، کاهش فنول 97 درصد را در نرخ رقت ثابت در مقایسه با تنها 57 درصد 1000 ppm را نشان داد . این نتیجه اثر بازدارنده کاهش فنول را در غلظت بالاتر از 500 ppm مجدداً مورد تایید قرار داد همانطور که قبلاً در کشت دسته ای تعیین شده بود. این مطالعه پارامترهای عملیاتی کلیدی را با موفقیت ایجاد کرده است و یک راهنمای مفید برای آزمایشات سایت و مطالعات سطح بالای آینده ارائه کرده است .