اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

عنوان انگلیسی مقاله 

Combustion of bio-oil ethanol blends at elevated pressure  

 صفحات فارسی بصورت تایپ شده و در  31 صفحه می باشد.

چکیده

این مقاله یک بررسی درباره راندمان احتراق مخلوطهای اتانول/روغن زیستی  را گزارش می کند. آزمایشات در یک مخزن با حجم ثابت که در فشار 25بار و دمای 110 کلوین کار می کند انجام گرفتند. روغن زیستی  تولیدشده ازطریق گرماکافت سریع خوراک صنوبر با اتانول جهت تشکیل 3 مخلوط پایدار شامل 10، 20، 40 درصد روغن زیستی  برحسب وزن مخلوط شد. بعلاوه دیزل درجه موتوری استاندارد به عنوان سوختهای مرجع(شاهد) آزمایش شدند. فشار مخزن اندازه گیری شده در یک آنالیز آزادسازی گرمای تک منطقه ای بکار رفت درحالیکه گرماسنجی اپتکال دورنگی برای بررسی دما ولود ذره بکار رفت. نتایج نشان می دهد که برای تزریق مشابه انرژی سوخت استفاده از بیش از 20 درصد روغن زیستی  در اتانول  تاثیر روی راندمان اتانول را محدود کرده درحالیکه 40 درصد روغن زیستی  در اتانول پایداری را در سلسله فشار نزدیک فرآیند احتراق ایجاد کرد. نرخهای سوختن برای مخلوطها و اتانول یکسان هستند. اضافه کردن روغن زیستی  به اتانول لود ذره ایجادشده احتراق را افزایش داد و این امر با غلظت روغن زیستی  افزایش یافت ولی بسیار کمتر از غلظت ذره در دیزل بود. اضافه کردن روغن زیستی  نیز منجر به تشکیل ذرات نیمسوز گردید که بصورت خوشه های درخشان خارج از مرز پاشش اشکار می گردد. این 3 ذره با خنکسازی بجای اکسیدکردن را نشان می دهد. حضور ذرات نسوخته در تعداد زیاد پیامدهایی را برای روغن زیستی  به عنوان سوخت دیزل جایگزین ممکن است درپی داشته باشد.