اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

آنژیوژنز (Angiogenesis) برگرفته از قسمتی از کتاب لاتین می باشد و ترجمه آن 13 صفحه است. 

مقدمه

سلولهای سرطانی به رگهای خونی برای رشد و رگزایی وابسته اند. همچنین بیش از 200 میکرومتر دور از یک رگ خونی موجود نمی تواند زنده بماند و تومورها بندرت از 3-2 میلیمترمکعب بدون نئوواسکولاریزاسیون(رگزایی غیرنرمال) فراتر می روند. این پدیده بنام آﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ نامیده می شود و با توسعه مویرگهایی از عروق موجود و ایجاد رگهای جدید از سلولهای اجدادی اندوتلیال درگردش متناظر است . تحت شرایط نرمال ، رگهای خون ساکن می مانند و آﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ تنها در فرایندهای آسیب شناسی یا فیزیولوژیکی خاصی رخ می دهد. عوامل متعددی آﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ را کنترل می کنند. پیشرفتها در درک آﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ به توسعه درمانهای ضد آﻧﮋﯾﻮژﻧﺰ منجر شده است که ثمربخشی در عمل بالینی را نشان می دهند.