اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

عنوان مقاله انگلیسی

Drought stress effects on water relations of wheat

تعداد صفحات فارسی ترجمه شده 11 صفحه می باشد. 

چکیده:

 اثرات خشکی روی روابط ابی 4 رقم گندم(Triticum aestivum L.)ارزیابی شد. 4 رقم،Kanchan, Sonalika, Kalyansona, C306 در گلدانها کاشته شدند و درمعرض 4 سطح تنش آبی در مراحل رویشی یا شکوفه دهی یا هردو بودند. قرار دادن گیاهان در معرض خشکی منجر به کاهش قابل توجه در پتانسیل اب برگ و محتوای نسبی آب بهمراه افزایش همزمان دمای برگ گردید. پتانسیل آبی برگ و محتوای آب نسبی و نیز دمای برگ بالاتر با نرخ فتوسنتز بالاتر مرتبط بودند. گیاهان تحت تنش خشکی دمای تاج پوششی بالاتر از گیاهان بخوبی آبیاری شده را در هردو مرحله رشد رویشی و رشد زایشی نمایش دادند. تنشهای پی در پی در هردو مرحله توسعه ای دمای کانوپی را بسیار بالاتر از گیاهان فقط یکبار تحت تنش بالا برد