اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

عنوان مقاله انگلیسی 

use of a turbidity sensor to determine dairy powder rehydration properties

ترجمه فارسی تایپ شده 14 صفحه می باشد. 

چکیده:

یک روش با استفاده از سنسور تیرگی برای مطالعه هیدراسیون مجدد پودرهای لبنی توسعه یافته است.این فرایند پودر انتشاردهنده را در یک لوله همزن مجهز به سنسور تیرگی تحت شرایط استانداردسازی شده دربر می گرفت. تغییرات تیرگی طی هیدراسیون مجدد پودری چند مرحله شامل مرطوب ساختن ذرات و سپس متورم سازی را پررنگ ساخته است زمانی که آب بداخل بستر پودری نفوذ می کند بعد از یک انتشار کند ذرات. اطلاعات زیر بدست آمد: زمان خیس سازی(Tw)، زمان تورم(Ts) و زمان هیدراسیون مجدد (Tr). نتایج با آنالیزهای میکروسکپی اپتیک و پراکندگی نور استاتیک مطابقت دارند. درنهایت این روش برای توصیف دو پودر(فسفوکازئینات و ایزوله پروتئینهای آب پنیر)بکار رفت که ویژگیهای هیدراسیون مجدد شان متغیر می باشد.