اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” تجزیه سونوشیمیایی آلاینده های فنولیک در محلولهای مایع”

چکیده

تجزیه سونوشیمیایی فنول ، 2-کلروفنول و 3،4-دی کلروفنول در محلول های مایع به صورت تابعی از چند شرط عملیاتی بررسی شده است . آزمایشات در غلظتهای اولیه ماده اولیه 0.1 ، 0.5 و 1 گرم بر لیتر ، حجم های فاز مایع 0.05 ، 0.07 و 0.08 لیتر ، خروجی های توان الکتریکی 125 ، 187.5 و 250 وات ، دمای انبوه مایع 20 ، 35 ، 50 و 70 درجه سانتی گراد و یک فراوانی فراصوت 20 کیلوهرتز انجام گرفتند. غلظت ماده اولیه به صورت تابعی از زمان بوسیله کروماتوگرافی مایع راندمان بالا تعیین شد . در شرایط تحت ملاحظه ، نرخ تجزیه از سنتیک درجه اول نسبت به غلظت ماده اولیه تبعیت می کند و با افزایش توان الکتریکی و کاهش حجم مایع افزایش می یابد . واکنش پذیری نسبی بنظر به ترتیب زیر کاهش می یابد : 2-کلروفنول > 3،4-دی کلروفنول>فنول . اندازه گیری های محتوی کربن آلی کل فاز مایع نشان داد که محصولات فرعی تجزیه نسبت به ماده اولیه اصلی سرسخت تر می باشند.  مشاهده شد که نرخ تجزیه 2-کلروفنول نیز با کاهش دمای حجم مایع و افزایش غلظت اولیه کاهش می یابد. افزودن t-بوتانول به عنوان تنظیف کننده رادیکال هیدروکسیل تنها از تجزیه بطور جزئی ممانعت کرد و بدنبال آن اشاره به آن دارد که تجزیه احتمالاً از طریق واکنشهای حرارتی و القاشده-رادیکال پیشروی دارد. افزودن یونهای Fe^(2+) در غلظتهایی به پائینی حدود 0.2×10^(-3) g l^(-1) به نرخ های تجزیه فزاینده منجر گردید ؛ این امر به آهنی با قابلیت تجزیه راحت پروکسید هیدروژن در یک فرایند فنتون-مانند برای تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل و نیز یک کاتالیزور اکسیداسیون موثر منجر گردید. مفاهیم ضمنی استفاده از فراصوت در تصفیه فاضلاب نیز بحث می شوند .

کلمات کلیدی:

سنتیک ، فنولها ، تصفیه ، فراصوت ، آب