اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” تجزیه سونوشیمیایی آلاینده های فنولیک در محلولهای مایع“فایل وورد فارسی آن در 23 صفحه می باشد. 

 چکیده

تجزیه سونوشیمیایی فنول ، 2-کلروفنول و 3،4-دی کلروفنول در محلول های مایع به صورت تابعی از چند شرط عملیاتی بررسی شده است . آزمایشات در غلظتهای اولیه ماده اولیه 0.1 ، 0.5 و 1 گرم بر لیتر ، حجم های فاز مایع 0.05 ، 0.07 و 0.08 لیتر ، خروجی های توان الکتریکی 125 ، 187.5 و 250 وات ، دمای انبوه مایع 20 ، 35 ، 50 و 70 درجه سانتی گراد و یک فراوانی فراصوت 20 کیلوهرتز انجام گرفتند. غلظت ماده اولیه به صورت تابعی از زمان بوسیله کروماتوگرافی مایع راندمان بالا تعیین شد . در شرایط تحت ملاحظه ، نرخ تجزیه از سنتیک درجه اول نسبت به غلظت ماده اولیه تبعیت می کند و با افزایش توان الکتریکی و کاهش حجم مایع افزایش می یابد . واکنش پذیری نسبی بنظر به ترتیب زیر کاهش می یابد : 2-کلروفنول > 3،4-دی کلروفنول>فنول . اندازه گیری های محتوی کربن آلی کل فاز مایع نشان داد که محصولات فرعی تجزیه نسبت به ماده اولیه اصلی سرسخت تر می باشند.  مشاهده شد که نرخ تجزیه 2-کلروفنول نیز با کاهش دمای حجم مایع و افزایش غلظت اولیه کاهش می یابد. افزودن t-بوتانول به عنوان تنظیف کننده رادیکال هیدروکسیل تنها از تجزیه بطور جزئی ممانعت کرد و بدنبال آن اشاره به آن دارد که تجزیه احتمالاً از طریق واکنشهای حرارتی و القاشده-رادیکال پیشروی دارد. افزودن یونهای Fe^(2+) در غلظتهایی به پائینی حدود 0.2×10^(-3) g l^(-1) به نرخ های تجزیه فزاینده منجر گردید ؛ این امر به آهنی با قابلیت تجزیه راحت پروکسید هیدروژن در یک فرایند فنتون-مانند برای تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل و نیز یک کاتالیزور اکسیداسیون موثر منجر گردید. مفاهیم ضمنی استفاده از فراصوت در تصفیه فاضلاب نیز بحث می شوند .

کلمات کلیدی:

سنتیک ، فنولها ، تصفیه ، فراصوت ، آب