اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” تحلیل  و تناسب تولید لیگنین اسید سولفوریک در طی تولید بیواتانل از بیومس چوبی ” فایل وورد فارسی در 9صفحه می باشد. 

 چکیده : سولفوریک  اسید لیگنین SAL که به عنوان هم – محصول در طی فرآیند بیواتانول حاصل از تفاله ها چوبی شکل می گیرد. با واکنش هیدروگرمایی حل شد. SAL می تواند به سادگی در محیط قلیایی حل شود به ویژه در محلول هیدرولیز سدیم از طریق این واکنش حل شود. بخش حلال فرآورده های واکنش می تواند در PH خنثی حل شود . انالیز پرتو نگاری IR SAL نشان داد که گروههای قلیایی در طی واکنش در آن آزاد می شوند. از طریق SS – HSL ، S – HSL افزایش یافت و مشخص شد که در دوره خمیر gypsum موثرترین است.