اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” ساخت سنسور غشای-PVC آهن(III) برپایه بنزیل تیوکربوهیدرازید-بیس به عنوان ماده سنسوریِ انتخابی “

ساخت سنسور غشای-PVC آهن(III) برپایه بنزیل تیوکربوهیدرازید-بیس به عنوان ماده سنسوریِ انتخابی:

چکیده: ویژگیهای راندمان، ساخت و کاربرد یک سنسور غشای آهن جدید برپایه بنزیل تیوکربوهیدرازید-بیس(BBTC)در این مقاله گزارش می شود.این سنسور با استفاده از BBTC، نیتروبنزن(NB) و بورات تترافنیل سدیم (NaTPB)داخل یک غشای چند قالبه (کلرید ونیل) تهیه می شود. این الکترود یک رفتار نرنستی روی یک محدوده گسترده غلظتی یون آهن ((1.0x 10-2-1.0x 10-7 mol L-1)) و حد تشخیص نسبتا کم (8.6x 10-8 mol L-1)را آشکار می کند. واکنش پتانسیل سنجی از PH محلول در محدوده 4.3-1.6 مستقل است. این الکترود یک زمان واکنش کمتر از 10 ثانیه را نشان می دهد. الکترود مطرح شده برای دست کم 9 هفته بدون هیچ واگرایی در پتانسیلها می تواند بکار رود. این انتخاب پذیری بسیار خوبی نسبت به یکسری گسترده از قلیا، خاک قلیایی، یونهای فلزی سنگین و گذرا را  نشان می دهد. در حقیقت انتخاب پذیری سنسور مطرح شده بهبودهای زیادی را نسبت به الکترودهای قبلا گزارش شده برای یون آهن نشان می دهد. همچنین این دقت این سنسور دردو روش زیر بررسی شد:1) با تیتراسیون پتانسیل سنجی محلول آهن(III)با EDTA و (2) با مونیتورینگ Fe(III)در نمونه های فاضلاب و رودخانه