اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” ویژگیهای ریزساختاری و رئولوژیکی خامه زده شده تحت تاثیر تیمار گرمایی و اضافه کردن تثبیت کننده ” فایل وود فارسی در 18 صفحه می باشد. 

چکیده

خامه درحال زدن، 36 درصد چربی در دمای 75 درجه سانتیگراد بمدت 16 ثانیه (زمان کوتاه دمابالا،HTST) و دمای 140 درجه سانتیگراد بمدت 4 ثانیه(دمای فوق العاده بالا،UHT)با و بدون تثبیت کننده افزوده شده فرآوری گردید. بعد از تیمار گرمایی و خنک سازی بمدت 24 ساعت(5 درجه سانتیگراد)، نمونه های خامه برای حداکثر سازی لبریز شدن خامه زنیشدند. ویژگیهای ساختاری ازطریق میکروسکپی الکترون اسکن دما-پائین(LTSEM)و آزمون نوسانی پویا با استفاده از یک رئوسنج(دستگاه سنجش جریانهای الکتریکی) فشار کنترلی فورا بعد از اینکه خامه زنی صورت گرفت ارزیابی گردید و مجددا بعد از اینکه کف بمدت 24 ساعت در دمای 5 درجه سانتیگراد خامه زنی شد. هیچ اختلافی بین تیمارهای کف تازه مشاهده نشد. با اینوجود کفهای کهنه تغییرات را در ریزساختاری بخاطر بی ثبات کردن کف نشان دادند. اختلافات بین کفها از اضافه کردن تثبیت کننده ها انتخاب تیمار حرارتی ناشی شد. اختلافات ریزساختاری با تغییرات اندازه گیری شده در ویژگیهای رئولوژیکی بخوبی همبسته بود.

کلمات کلیدی: خامه زده شده، HTST،UHT، رئولوژی، میکروسکپی الکترون اسکن دما-پائین